Cordula Pleus

Name
Cordula Pleus
Vornamen
Cordula
Nachname
Pleus
Ehename
Cordula Heck
Familie mit Andreas Heck - Diese Familie ansehen
Ehemann
sie selbst
Heirat: 27. Mai 1908